Veľkoodberatelia

 - e-shopy, reštaurácie, čajovne, svadobné agentúry, reklamné agentúry, darčekové predajne, lekárne,....

Pre veľkoodberateľov máme veľmi výhodné obchodné podmienky s výhodnými cenami.

V prípade záujmu nás kontaktujte: tel.: 0904 386 828 alebo na info@extracaje.sk

Naša firma je výhradným dovozcom a distribútorom značky Nature No.Tea pre produkty: PEČENÝ ČAJ Original, Pečenády a Ľadové ovocie.

 

Všeobecné obchodné podmienky  pre maloobchodný nákup cez e-shop na www.extracaje.sk

 

I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy


1. Objednávky, podané prostredníctvom internetového obchodu www.extracaje.sk  sú záväzné. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.
2. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára tj. podaním objednávky , kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
3. Objednávka prostredníctvom e- shopu je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.
4. Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho kuriérom o uložení zásielky.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru vyslovene uvedeného v ponuke www.extracaje.sk a následne v objednávke kupujúceho.
2. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatím.

III. Cena a platobné podmienky

1. Maloobchodné ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke www.extracaje.sk. Ceny sú uvedené v € a vrátane DPH.
2. Ceny za tovar sú cenami zmluvnými. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
3. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po uhradí dobierky.
5. Platba kupujúceho za tovar sa uskutoční:
a) dobierkou - dodanie tovaru sa uskutoční kuriérskou spoločnosťou DPD, cena 4,50 € s DPH.
b) dobierkou - dodanie Slovesnskou poštou pri zásielkach do 2kg.

IV. Dodanie a prevzatie tovaru

1. Objednaný tovar bude zasielaný a dopravovaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD a zásielky do hmotnosti 2kg Slovenskou poštou.
2. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
3. Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný najneskôr do 7 dní od obdržania objednávky. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho.

4.Cena poštovného je 4,50 € s DPH.


V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je možné do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného produktu, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí.
3. Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho : Barbora Randová - EXTRAČAJE, Osloboditeľov 221/126, 013 41 Dolný Hričov.
4. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar a náklady, vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s dodaním tovaru, zaslané na kupujúcim určený účet resp. adresu a to do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

VI. Záruka na tovar 

Na každý tovar je poskytnutá záruka. Záručná doba je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom. Závisí od značky a typu produktu. Záručná doba je uvedená na obaloch výrobkov. Výmena tovaru v záručnej dobe je bezplatná.

VII. Ochrana osobných údajov

1. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.
2. Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.
2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu urovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto "Všeobecných obchodných podmienok".

 

Prevádzkovateľ:

Barbora Randová - EXTRAČAJE
Osloboditeľov 221/126
013 41 Dolný Hričov

Mob: 0904 386 828
info@extracaje.sk

IČO: 46 159 622
IČ DPH: SK1080245881

Orgán dozoru : Slovenská obchodná inšpekcia pre Žilinský kraj č.OŽP-I/2011/05355-2